Leva som du lär…

I min roll som kommunikatör är en av mina uppgifter att hålla kanaler i sociala medier och webb aktiva för mina kunder. Tyvärr är jag inte alltid lika flitig med att skriva åt mig själv, inser jag när jag ser hur ytterst glest mina blogginlägg har haglat det senaste året. Jag tror att det inte är särskilt ovanligt bland oss företagare och entreprenörer att produktion och att leverera till kunderna är nummer ett, och att jobba åt sig själv hamnar lägre ner på prioriteringslistan tyvärr.

Efter ett intressant webbinarium, som våra möten ofta är i dessa coronatider, har jag nu spaltat upp ett antal insatser jag ska göra, både för egen del och ta med mig in i mina olika samarbetsprojekt och uppdrag. Många gånger är kommunikation så självklar att den glöms eller väljs bort. Även privat.

Ett exempel jag brukar dra, till min sambos förtret ibland, är företaget FAMILJEN. I föreningar, styrelser, samarbeten i största allmänhet, är planering, ansvarsfördelning, struktur, delaktighet, uppföljning och utvärdering en självklar del av arbetet. VEM VAD HUR NÄR och VARFÖR. Men projektet familjen, det ska bara funka. Det krävs en projektledare eller verkställande direktör, men när man väl börjar styra upp arbetet blir det så mycket bättre. Steg 1 – återuppta veckomöten med familjen där vi summerar vad som varit bra och vad som kan förbättras. Första gången detta gjordes blev det kaos i klass med stormningen av kapitolium och mötet lämnades i vredesmod av somliga. Men med tiden lärde vi oss alla att det var ganska trevligt och skönt att dela ansvar och ha koll på planering. Mötessamordnaren mamma lät barnen välja en signaturmelodi så som de hade i filmerna om Sune. Så när tonerna från ”Afro Circus” från Madagaskar, senare Gangdam style, fyllde hemmet, samlades familjen med ett ”åååh neeej” fast ändå leende på läpparna. Och så planerade vi upp veckans middagar, vem som gör vad, vad vi har på gång och förbättringsåtgärder, oftast utan pajkastning.

Projektledaren har dessvärre checkat ut precis som bloggskrivaren här. Så nu tar vi taktpinnen både här och där och styr upp livet en smula. Trevlig vår på er alla!